بستن
آرزو های خیالی آروزهای دست نیافتنی

برو بالا

» مطالب یافت شده
آرزوهای خیالی (آخرت خنده)
یادمه بچه گی هام شوهر خاله ام همیشه می گفت: تو یه چیزی میشی … تو یه چیزی میشی … واقعا سق سیاهی داشت و چشم شوری که بعد از این همه سال هیچی نشدم … همه ما آرزوهایی داشته ...
صفحه 1 از 11

آمارگیر