بستن
پاتوق آریا گیم (مطالب و عکس جالب و خواندی) : اس ام اس فلسفی

برو بالا


بازی اندروید


اس ام اس فلسفی - سری دهم

هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد
و هر گناهکار آینده ای
پس ، قضــــــــاوت نکن . . .
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
درخشان ترین تاجی که مردم بر سر می نهند
در آتش کوره ها ساخته شده است .
(چارلی چاپلین)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
برای تلفظ کوتاهترین کلمه “بله” یا “نه”
خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد . . .
(پتیاگور)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
گاه یک حرف
یک زمستان آدم را گرم نگه میدارد و
گاه یک حرف
یک عمر آدم را سرد میکند . . .
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم . . .
(جانسون)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
یادمان باشد
با شکستن پای دیگران، ما بهتر راه نخواهیم رفت . . .
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
ایستادگی کن ، ایستادگی کن ؛ و ایستادگی کن …
و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغها
جرات نزدیک شدن به مترسکی که ایستادگی را
فقط به نمایش می گذارد ندارد . . .
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
اولین ساعت روز را که به ” ساعت طلایی ” معروف است صرف خودتان کنید . . .
(برایان تریسی)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
دوستی بیش از اندازه همانند دشمنی ترسناک است . . .
( ارد Orod )

ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
نشانه رضایت از کار فعلی با این سوال مشخص میشود
اگر همین فردا یک میلیارد دلار به شما بدهند
آیا حاضرید باز هم کار فعلی تان را ادامه دهید ؟
(برایان تریسی)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
هر وقت داشتی یه آدمـــــی رو تو ذهنت بـــزرگ می کردی
جا واســـه پشیمونی هم بذار . . .
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
جذابیت همیشه در تفاوت هاست
هیج آهن ربایی قطب هم سانش را جذب نمی کند . . .
ΔΔΔΔΔΔΔΔاس ام اس های فلسفیΔΔΔΔΔΔΔΔ
شرمنده می کند فرزند را ، دعای خیر مادر
در کنج خانه ی سالمندان . . .
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
آینده هرگز اتفاق نمی افتد ، بلکه ساخته می شود . . .
(ویل دورانت)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
زندگی بسیار مسحور کننده است
فقط باید با عینک مناسبی به آن نگریست
(دوما)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
شیرینی یکبار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد . . .
(سقراط)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
هرکس بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند
و هر کس نخواهد کاری را انجام دهد ، بهانه اش را . . .
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید
در هر دو صورت درست فکر کرده اید . . .
( رابینز Robbins )
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
برای خانه ی همسایه ات هم  چراغ آرزو کن
قطعا حوالی خانه ات روشن تر خواهد شد . . .
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بیند . . .
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
نباید از خسته بودن خود شرمنده باشی
بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی
(هیلزهام)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند
که بر خلاف جریان شنا می‌کنند . . .
(والترنیس)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
تو ارباب سخنانی هستی که نگفته‌ای
ولی حرفهایی که زده‌ای ارباب تو هستند . . .
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود . . .
(ادگار‌ آلن‌پو)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
آدم بی مغز و پرگو چون آدم ولخرج و بی سرمایه است . . .
(پاسکال)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید . . .
(ارد بزرگ)
ΔΔΔΔΔΔΔΔ اس ام اس جدید فلسفی ۹۲ ΔΔΔΔΔΔΔΔ
جاده ی موفقیت سر راست نیست
پیچی وجود دارد به نام شکست
دور برگردانی به نام سردر گمی
سرعت گیر هایی بنام دوستان
چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
موتوری به نام استقامت
و راننده ای بنام خدا
به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .

موضوعات مطلب : تگ های مطلب :
در تاریخ شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ و ۱۳:۳۲
تغییر اندازه متن : معمولی بزرگ خیلی بزرگ
جدیدترین مطالب سایت

آمارگیر